انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان

گروه های آموزشی دانشکده مکانیک

گروه سیالات و انتقال حرارت

گروه ساخت و تولید

گروه جامدات

چهارمین دوره مسابقات کشوری موشک آبی "دانشگاه سمنان"

آخرین مطالب

تماس با ما

اجرا شده توسط: همیار وردپرس